آزمون تعیین سطح یازدهم انسانی


تعیین سطح یازدهم انسانی

ازمون شامل دروس ادبیات و دینی و عربی و زبان و تاریخ و جغرافی و ریاضی و آمار و فلسفه و علوم فنون و جامعه شناسی و روان شناسی می باشد و بودجه بندی آزمون نیز از کلیه مباحث کتاب های نام برده از سال یازدهم می باشد.
تعداد سوال های هر یک از دروس به شرح زیر می باشد:
فارسی و نگارش: 8
عربی: 10
دین و زندگی: 8
زبان انگلیسی: 8
ریاضی و آمار: 8
علوم و فنون : 8
تاریخ و جغرافی: 8
جامعه شناسی و فلسفه: 8
روان شناسی: 8
بعد از پایان هر صفحه برای مشاهده سوالات صفحه بعدی، عبارت next page را کلیک کنید.

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد و بعد اتمام این زمان خود به خود آزمون به پایان می رسد و نتیجه را مشاهده خواهید کرد، البته چنانچه زودتر از موعد نیز آزمون را به اتمام رساندید روی عبارت پایان آزمون کلیک کنید.
برای بررسی سوالات درست و غلط نیز بعد مشاهده نتایج می توانید روی نمایش سوال ها کلیک کنید تا پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید.

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید
آرزوی موفقیت

بازدیدها: 23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.