آزمون تعیین سطح فارغ التحصیل تجربی


تعیین سطح فارغ التحصیل تجربی

ازمون شامل دروس ریاضی و فیزیک و زیست و شیمی و ادبیات و دینی و عربی و زبان می باشد و بودجه بندی آزمون نیز از کلیه مباحث کتاب های نام برده از سال دهم می باشد.
تعداد سوال های هر یک از دروس عمومی 15 تا و اختصاصی ها 25 تا و مجموعا 160 سوال می باشد.
بعد از پایان هر صفحه برای مشاهده سوالات صفحه بعدی، عبارت next page را کلیک کنید.
ضریب امتیاز دهی برای دروس عمومی 1 و برای دروس اختصاصی 3 می باشد.

زمان آزمون 160 دقیقه می باشد و بعد اتمام این زمان خود به خود آزمون به پایان می رسد و نتیجه را مشاهده خواهید کرد، البته چنانچه زودتر از موعد نیز آزمون را به اتمام رساندید روی عبارت پایان آزمون کلیک کنید.
برای بررسی سوالات درست و غلط نیز بعد مشاهده نتایج می توانید روی نمایش سوال ها کلیک کنید تا پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید.

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید

آرزوی موفقیت