آزمون تعیین سطح دهم تجربی


آزمون مرحلۀ اول دهم تجربی

تعداد سوال های هر یک از دروس عمومی 6 تا و اختصاصی ها 12 تا و مجموعا 72 سوال می باشد.
بعد از پایان هر صفحه برای مشاهده سوالات صفحه بعدی، عبارت next page را کلیک کنید.
ضریب امتیاز دهی دروس متفاوت میباشد و برای هر درس عمومی ضریب 1 و برای دروس اختصاصی ضریب 3 می باشد.

زمان آزمون 90 دقیقه می باشد و بعد اتمام این زمان خود به خود آزمون به پایان می رسد و نتیجه را مشاهده خواهید کرد، البته چنانچه زودتر از موعد نیز آزمون را به اتمام رساندید روی عبارت پایان آزمون کلیک کنید.
برای بررسی سوالات درست و غلط نیز بعد مشاهده نتایج می توانید روی نمایش سوال ها کلیک کنید تا پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید.

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید
آرزوی موفقیت

بازدیدها: 813

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.