آزمون تعیین سطح دهم انسانی


تعیین سطح دهم انسانی

تعداد سوال های هر یک از دروس به شرح زیر می باشد:

فارسی : 6
عربی: 10
دین و زندگی: 6
زبان انگلیسی: 6
ریاضی و آمار: 6
اقتصاد: 6
علوم و فنون: 6
تاریخ ایران و جهان و جغرافی: 6
جامعه شناسی و منطق: 6

تعداد کل سوال های آزمون 58 می باشد.
بعد از پایان هر صفحه برای مشاهده سوالات صفحه بعدی، عبارت next page را کلیک کنید.
ضریب امتیاز دهی دروس متفاوت میباشد و برای هر درس عمومی

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد و بعد اتمام این زمان خود به خود آزمون به پایان می رسد و نتیجه را مشاهده خواهید کرد، البته چنانچه زودتر از موعد نیز آزمون را به اتمام رساندید روی عبارت پایان آزمون کلیک کنید.
برای بررسی سوالات درست و غلط نیز بعد مشاهده نتایج می توانید روی نمایش سوال ها کلیک کنید تا پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید.

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ دهید
آرزوی موفقیت

بازدیدها: 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.