هدایت تحصیلی پایه نهم

تغییر رشته‌ی داوطلب‌ها از سال نهم به دهم، اولین مرحله‌ی جداسازی داوطلب‌ها و تخصصی شدن دروس است. انتخاب رشته‌ی متوسطه‌ی اول به دوم یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های هر دانش‌ آموز است که می‌تواند در آینده‌ی تحصیلی و شغلی تاثیر زیادی داشته باشد. که این امر توسط هدایت تحصیلی در پایان پایه نهم، صورت می‌پذیرد. اما …