نام مشاور : مهرداد ملیجی
رتبه 370 کنکور سراسری ریاضی سال 1390
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت تهران
مشاور رتبه های 2 و 15 و 46 و … کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی
حضور در بیش از 100 برنامۀ رادیویی و تلوزیونی بعنوان مشاور تحصیلی

نام مشاور : مینا ستوده
رتبه 480 کنکور سراسری تجربی سال 1396
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشاور چندین رتبۀ زیر هزار کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی

نام مشاور : ریحانه مجیدیان
رتبه 144 کنکور سراسری تجربی سال 1397
دانشجوی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
مشاور چندین رتبۀ زیر هزار کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی

نام مشاور : بهمن مجیدی
رتبه 314 کنکور سراسری ریاضی سال 1393
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاور چندین رتبۀ زیر هزار کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی

نام مشاور : سمیرا ادهمی
رتبه 1732 کنکور سراسری تجربی سال 1397
دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد
مشاور چندین رتبۀ زیر هزار کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی

نام مشاور : علی یادگاری
رتبه 1677 کنکور سراسری تجربی سال 1396
دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد
مشاور چندین رتبۀ زیر هزار کنکور سراسری
مشاور اختصاصی رشته های ریاضی و تجربی

بازدیدها: 209